800/2019

Helsingfors den 27 juni 2019

Statsrådets förordning om Singaporekonventionen om varumärkesrätt och tillämpningsföreskrifterna till den

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av lagen om Singaporekonventionen om varu-märkesrätt och tillämpningsföreskrifterna till den (545/2019):

1 §

Den i Singapore den 27 mars 2006 ingångna Singaporekonventionen om varumärkesrätt och tillämpningsföreskrifterna till den träder i kraft den 7 augusti 2019 enligt vad som har avtalats.

Riksdagen har godkänt konventionen och dess tillämpningsföreskrifter den 5 mars 2019 och republikens president har ratificerat dem den 26 april 2019. Ratifikationsinstrumentet har deponerats hos generalsekreteraren för Världsorganisationen för den intellektuella äganderätten den 7 maj 2019.

2 §

De bestämmelser i konventionen och dess tillämpningsföreskrifter som inte hör till området för lagstiftningen ska gälla som förordning.

3 §

Lagen om Singaporekonventionen om varumärkesrätt och tillämpningsföreskrifterna till den (545/2019) träder i kraft den 7 augusti 2019.

4 §

Denna förordning träder i kraft den 7 augusti 2019.

(Fördragstexten är publicerad i Finlands författningssamlings fördragsserie nr 53/2019)

Helsingfors den 27 juni 2019

Näringsminister
Katri Kulmuni

Industriråd
Mikko Huuskonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.