780/2019

Helsingfors den 19 juni 2019

Lag om ändring av 2 § i samiska språklagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i samiska språklagen (1086/2003) 2 § 1 mom. 7 punkten, sådan den lyder i lag 1340/2014, som följer:

2 §
Lagens tillämpningsområde

De myndigheter som denna lag tillämpas på är


7) Utsökningsverket, Skatteförvaltningen, Folkpensionsanstalten, Lantmäteriverket och Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt,Denna lag träder i kraft den 1 december 2020.

RP 71/2018
LaUB 22/2018
RSv 296/2018

Helsingfors den 19 juni 2019

Republikens President
Sauli Niinistö

Justitieminister
Anna-Maja Henriksson

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.