763/2019

Helsingfors den 19 juni 2019

Statsrådets förordning om justering av maximibeloppet av den gottgörelse som anges i lagen om samarbete inom företag

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 63 § i lagen om samarbete inom företag (334/2007):

1 §

Maximibeloppet av den gottgörelse som anges i 62 § 1 mom. i lagen om samarbete inom företag (334/2007) är 35 590 euro.

2 §

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2019.

Genom denna förordning upphävs

1) statsrådets förordning om justering av maximibeloppet av den gottgörelse som anges i lagen om samarbete inom företag (543/2010),

2) statsrådets förordning om justering av maximibeloppet av den gottgörelse som anges i lagen om samarbete inom företag (536/2013),

3) statsrådets förordning om justering av maximibeloppet av den gottgörelse som anges i lagen om samarbete inom företag (581/2016).

Helsingfors den 19 juni 2019

Arbetsminister
Timo Harakka

Regeringsråd
Nico Steiner

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.