762/2019

Helsingfors den 19 juni 2019

Statsrådets förordning om ändring av 3 § i statsrådets förordning om nationellt stöd till södra Finland 2018

I enlighet med statsrådets beslut,

ändras i statsrådets förordning om nationellt stöd till Södra Finland 2018 (78/2018) 3 § 1 mom. som följer:

3 §
Beloppet av och förskott på från produktionen frikopplat stöd

Från produktionen frikopplat stöd kan med stöd av den referenskvantitet som sökanden förfogar över den 1 september 2018 beviljas högst till ett belopp av 63,00 euro per djurenhet som ingår i referenskvantiteten.Denna förordning träder i kraft den 25 juni 2019.

Helsingfors den 19 juni 2019

Jord- och skogsbruksminister
Jari Leppä

Konsultativ tjänsteman
Juha Vanhatalo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.