760/2019

Helsingfors den 18 juni 2019

Kommunikationsministeriets meddelande om ikraftträdande av bestämmelser som utfärdats med stöd av bihang F (APTU) och bihang G (ATMF) till konventionen om internationell järnvägstrafik (COTIF) i dess ändrade lydelse enligt Vilniusprotokollet av den 3 juni 1999

Kommunikationsministeriet meddelar att den tekniska expertkommittén vid den mellanstatliga organisationen för internationell järnvägstrafik (OTIF) den 17 december 2018 har beslutat att med stöd av fördraget om internationell järnvägstrafik (COTIF) i dess ändrade lydelse enligt Vilniusprotokollet den 3 juni 1999 och dess bihang F (APTU – Enhetliga rättsregler för validering av tekniska standarder och antagande av enhetliga tekniska föreskrifter för järnvägsmateriel avsedd att nyttjas i internationell trafik) och bihang G (ATMF – Enhetliga rättsregler för tekniskt godkännande av järnvägsmateriel) ändra de tekniska föreskrifterna om delsystem (UTP GEN-B) och de tekniska föreskrifterna för telematikapplikationer för godstrafik (UTP TAF). Ändringarna i föreskrifterna trädde i kraft den 1 juni 2019.

Europeiska unionen har den 1 juli 2011 anslutit sig till fördraget om internationell järnvägstrafik (COTIF) i dess ändrade lydelse enligt Vilniusprotokollet av den 3 juni 1999. De ändringar som nämns ovan hör till Europeiska unionens exklusiva behörighet och görs för att föreskrifterna ska motsvara unionslagstiftningen.

Ändringarna finns till påseende och kan erhållas på engelska på adressen http://otif.org (Reference texts > Technical Interoperability > Prescriptions and Other Rules) och hos Transport- och kommunikationsverket som vid behov också ger uppgifter om dem på finska och svenska.

Helsingfors den 18 juni 2019

Kommunikationsminister
Sanna Marin

Trafikråd
Risto Saari

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.