758/2019

Helsingfors den 13 juni 2019

Statsrådets kanslis förordning om ändring av 6 § i statsrådets kanslis förordning om arbetsordning för statsrådets kansli

I enlighet med statsrådets kanslis beslut

ändras i statsrådets kanslis förordning om arbetsordning för statsrådets kansli (162/2015) 6 § 2 mom., sådant det lyder i förordning 918/2018, och 3 mom. som följer:

6 §
Statsrådets förvaltningsenhets organisation

Inom informationssektorn finns enheten för informationshantering och it-enheten. Vid enheten för informationshantering finns fyra informationshanteringsgrupper, och dessa är gruppen för EU-ärenden och internationella ärenden, gruppen för arkivering och sekretessbelagt material samt två dokumenthanteringsgrupper.

Inom sektorn för lokaler och säkerhet finns beredskapsenheten och enheten för lokaler och ämbetsverkstjänster. Vid enheten för lokaler och ämbetsverkstjänster finns fyra ämbetsverkstjänstgrupper, lokalgruppen, representationslokalgruppen och transportgruppen.Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2019. Förordningens 6 § 3 mom. träder dock i kraft först den 2 december 2019.

Helsingfors den 13 juni 2019

Statsminister
Antti Rinne

Understatssekreterare
Timo Lankinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.