755/2019

Helsingfors den 13 juni 2019

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om fängelse

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om fängelse (548/2015) 59 § 2 mom. och

fogas till förordningen en ny 55 a § som följer:

55 a §
Protokollföring vid ingripande i obemannade fordons och farkosters färd

Över ingripande i obemannade fordons och farkosters färd ska det föras protokoll med följande uppgifter:

1) grunden för ingripande i ett obemannat fordons eller en obemannad farkosts färd och utförd åtgärd,

2) tiden och platsen för åtgärden,

3) vem som fattade beslutet om åtgärden och hans eller hennes tjänsteställning,

4) vem som utförde åtgärden,

5) observationer och fynd som har gjorts vid åtgärden,

6) egendom som fråntagits fången och hur egendomen har behandlats.

59 §
Maktmedelsredskap och fängsel

Som fängsel används handbojor, knippförband av plast, huva som förhindrar spottning samt midjefängsel.Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2019.

Helsingfors den 13 juni 2019

Justitieminister
Anna-Maja Henriksson

Specialsakkunnig
Anne Kohvakka

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.