746/2019

Helsingfors den 11 juni 2019

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om den maximala viktandelen för en pensionsanstalt eller Sjömanspensionskassan vid beräkning av aktieplaceringars årsavkastningsprocent

I enlighet med social- och hälsovårdsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 168 § 4 mom. i lagen om pension för arbetstagare (395/2006):

1 §
Maximal viktandel för en enskild pensionsanstalt

Vid beräkning av aktiernas genomsnittliga årsavkastningsprocent som avses i 168 § 3 mom. i lagen om pension för arbetstagare (395/2006) begränsas en enskild pensionsanstalts eller Sjömanspensionskassans viktandel av de placeringar som avses i 168 § 3 mom. i lagen om pension för arbetstagare till högst 15 procent utökat med den viktandel som fås när summan av de viktandelar som överskrider begränsningen på 15 procent fördelas på samtliga pensionsanstalter och Sjömanspensionskassan i förhållande till deras begränsade viktandelar.

2 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 17 juni 2019 och tillämpas första gången vid beräkningen av aktiernas genomsnittliga årsavkastningsprocent för tredje kvartalet 2019.

Helsingfors den 11 juni 2019

Social- och hälsovårdsminister
Aino-Kaisa Pekonen

Övermatematiker
Tarja Taipalus

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.