745/2019

Helsingfors den 13 juni 2019

Statsrådets förordning om ändring av 3 och 6 § i statsrådets förordning om Tullens organisation

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om Tullens organisation (1061/2012) 3 § 1 mom. och 6 § 1 mom. som följer:

3 §
Tillsättande av tjänster

Finansministeriet utser ställföreträdare för generaldirektören på framställning av generaldirektören.


6 §
Titlar

Den som är den första ställföreträdaren för generaldirektören har titeln överdirektör.Denna förordning träder i kraft den 15 juni 2019.

Helsingfors den 13 juni 2019

Kommun- och ägarstyrningsminister
Sirpa Paatero

Lagstiftningsråd
Suvi Anttila

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.