742/2019

Helsingfors den 12 juni 2019

Finansministeriets förordning om jubileumsmyntet Regeringsformen för Finland 1919

I enlighet med finansministeriets beslut föreskrivs med stöd av 1 § 2 mom. i lagen om mynt (216/1998), sådant det lyder i lag 378/2002:

1 §

År 2019 ges det ut ett jubileumsmynt i guld med temat Regeringsformen för Finland 1919 och valören 100 euro.

2 §

Jubileumsmyntet görs av en guldlegering, vars vikt till 917 promille består av guld, 43 promille av koppar och 40 promille av silver. Halterna får variera med högst ± 10 promilleenheter.

3 §

Jubileumsmyntets diameter är 22,0 mm ± 0,1 mm och dess vikt 5,65 g ± 0,10 g. Högst 5 procent av mynten får avvika mer än ± 0,1 millimeter till diametern. Mynten har slitrand.

4 §

Jubileumsmynten är specialpräglade och botten är då spegelblank. Figurerna har matt yta på en spegelblank botten.

De 200 första exemplaren av jubileumsmynten får numreras.

5 §

Bilderna och inskrifterna på de plana ytorna av jubileumsmynten är placerade så att vardera sidan av mynten är på rätt led då myntet vänds som ett bokblad.

På mynten finns myntutformarens släktnamnsinitial V och Ab Myntverket i Finlands logotyp.

6 §

Jubileumsmyntens utseende framgår av följande beskrivning och bilden nedan.

På myntens teckensida finns en reliefyta uppbyggd av små cirkelformationer. De små cirkelformationerna formar en kompakt figur i centrum av teckensidan och glesnar av mot myntkanten. Årtalet 2019 finns till höger i myntets mittparti.

I mitten av myntens valörsida finns tre delvis sammansmälta cirkelformationer. Texten SUOMI FINLAND löper i bågform i mitten av myntets övre kant. Valörbeteckningen 100 € löper i bågform i mitten av myntets nedre kant. Ab Myntverket i Finlands logotyp finns till höger i myntets mittparti. Myntutformarens släktnamnsinitial V finns till vänster i myntets mittparti.

7 §

Denna förordning träder i kraft den 17 juni 2019.

Helsingfors den 12 juni 2019

Finansminister
Mika Lintilä

Budgetråd
Niko Ijäs

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.