740/2019

Helsingfors den 7 juni 2019

Statsrådets förordning om ändring av 1 § i statsrådets förordning om Innovationsfinansieringsverket Business Finland och aktiebolaget Business Finland

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om Innovationsfinansieringsverket Business Finland och aktiebolaget Business Finland (1147/2017) 1 § 7 punkten som följer:

1 §
Innovationsfinansieringsverket Business Finlands uppgifter

För att de uppgifter som anges i 3 § i lagen om Innovationsfinansieringsverket Business Finland och aktiebolaget Business Finland (1146/2017) ska kunna fullgöras ska Innovationsfinansieringsverket Business Finland (finansieringsverket)


7) bistå arbets- och näringsministeriet vid skötseln av administrationen av rymdärenden och delta i fullgörandet av de uppgifter som hör till det sekretariat som avses i 3 § i statsrådets förordning om delegationen för rymdärenden (739/2019),Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2019.

Helsingfors den 7 juni 2019

Näringsminister
Katri Kulmuni

Konsultativ tjänsteman
Tuija Ypyä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.