719/2019

Helsingfors den 29 maj 2019

Statsrådets förordning om vissa tillåtna hamnar för landning av fiskfångster

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 68 a § i lagen om ett påföljdssystem för och tillsynen över den gemensamma fiskeripolitiken (1188/2014), sådan paragrafen lyder i lag 208/2018:

1 §
Tillåtna platser för landning av fångster av torsk som överskrider tröskelvärdet

I bilaga 1 anges de i Finland tillåtna platserna för landning av sådana fångster av torsk som överskrider tröskelvärdet enligt artikel 14 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1139 om upprättande av en flerårig plan för bestånden av torsk, sill/strömming och skarpsill i Östersjön och det fiske som nyttjar dessa bestånd, om ändring av rådets förordning (EG) nr 2187/2005 och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1098/2007.

Landning av fångster på de platser som anges i bilaga 1 är tillåten vid alla tidpunkter.

2 §
Tillåtna hamnar för landning av fångster av strömming och vassbuk som överskrider tröskelvärdet samt av osorterade fångster av strömming och vassbuk

I bilaga 2 anges de i Finland tillåtna platserna för landning av sådana fångster av strömming och vassbuk som överskrider tröskelvärdet enligt artikel 14 i den i 1 § 1 mom. nämnda förordningen.

I annat fiske än i fiske med ryssja eller nät fångade fångster av strömming och vassbuk som landas osorterade och som understiger det tröskelvärde som avses i 1 mom. får landas endast på de landningsplatser som anges i bilaga 2.

Landning av fångster på de platser som anges i bilaga 2 är tillåten vid alla tidpunkter.

3 §
Tillåtna platser för landning från fiskefartyg från tredjeland

Fiskefartyg som för sådana länders flagg som inte hör till Europeiska unionen får landa sina fångster endast i Helsingfors hamn på vardagar mellan kl. 8 och kl. 18.

4 §

Denna förordning träder i kraft den 17 juni 2019.

Helsingfors den 29 maj 2019

Jord- och skogsbruksminister
Jari Leppä

Konsultativ tjänsteman
Harri Kukka

Bilaga 1

Hamnar för landning av torskfångster som överskrider tröskelvärdet (750 kg):

Namn Belägenhetsadress Kommun Koordinater enligt WGS 84
1) Kuusinen fiskehamn Juha Vainion katu 97 Kotka 60.46200N 26.96400E
2) Ingå fiskehamn Fiskhamnsvägen 131 Ingå 60.01300N 23.94700E
3) Kasnäs fiskehamn (Ab Salmonfarm Oy) Kasnäsvägen 1294 Kimitoön 59.92150N 22.41300E
4) Käldinge fiskehamn Sandövägen 162 Pargas 60.18080N 22.06150E
5) Tuomarainen fiskehamn Kalarannantie 173 Tövsala 60.52050N 21.66000E
6) Suukari fiskehamn Satamantie 2 Nystad 60.79500N 21.38850E
7) Raumo fiskehamn Anderssonintie 2 Raumo 61.12700N 21.47400E
8) Räfsö fiskehamn Satamapolku 20 Björneborg 61.60550N 21.45850E
9) Krooka fiskehamn Varvintie 19 Sastmola 61.85100N 21.48150E
10) Kaskö fiskehamn Fiskehamnsvägen 162 Kaskö 62.34500N21.21500E

Bilaga 2

Hamnar för landning av fångster av strömming och vassbuk som överskrider tröskelvärdet (5 000 kg) samt av osorterade fångster av strömming och vassbuk:

Namn Belägenhetsadress Kommun Koordinater enligt WGS 84
1) Kuusinen fiskehamn Juha Vainion katu 97 Kotka 60.46200N 26.96400E
2) Spjutsund fiskehamn Spjutsundsvägen 73 Pyttis 60.43150N 26.65300E
3) Valkom trålhamn Trålvägen Lovisa 60.40300N 26.26000E
4) Ingå fiskehamn Fiskhamnsvägen 131 Ingå 60.01300N 23.94700E
5) Kasnäs fiskehamn (Ab Salmonfarm Oy) Kasnäsvägen 1294 Kimitoön 59.92150N 22.41300E
6) Käldinge fiskehamn Sandövägen 162 Pargas 60.18080N 22.06150E
7) Pärnäs hamn Skärgårdsvägen 5861 Pargas 60.16500N 21.70650E
8) Galtby fiskehamn Skärgårdsvägen 6563 Pargas 60.18450N 21.58550E
9) Särkänsalmi fiskehamn Lossintie 14 Nådendal 60.46010N21.91820E
10) Tuomarainen fiskehamn Kalarannantie 173 Tövsala 60.52050N 21.66000E
11) Laupunen fiskehamn Jäädyttämöntie 81 Gustavs 60.48350N 21.48100E
12) Vuosnainen fiskehamn Vuosnaistentie 600 Gustavs 60.50980N 21.25110E
13) Suukari fiskehamn Satamantie 2 Nystad 60.79500N 21.38850E
14) Raumo fiskehamn Anderssonintie 2 Raumo 61.12700N 21.47400E
15) Räfsö fiskehamn Satamapolku 20 Björneborg 61.60550N 21.45850E
16) Krooka fiskehamn Varvintie 19 Sastmola 61.85100N 21.48150E
17) Kasala fiskehamn Kalasatamantie 66 Sastmola 61.94400N 21.34850E
18) Kaskö fiskehamn Fiskehamnsvägen 162 Kaskö 62.34500N21.21500E
19) Bergö fiskehamn Fiskehamnsvägen 439 Malax 62.97700N 21.11500E
20) Klobbskat fiskehamn Klobbskatvägen 184 Vasa 63.30600N 21.09300E
21) Vasklot Skeppsredaregatan 6 Vasa 63.08600N 21.55000E
22) Stråkavikens fiskehamn Stråkaviken 90 Vörå 63.38410N 22.02700E
23) Brännskata fiskehamn Fiskhamnsvägen 510 Nykarleby 63.49990N 22.30170E
24) Trullö fiskehamn Trullövägen 669 Karleby 63.91670N23.07250E
25) Konikarvo fiskehamn Konikarvontie 200 Kalajoki 64.21600N 23.68400E
26) Lapaluoto fiskehamn Helmilaiturintie 70 Brahestad 64.66700N 24.40800E
27) Kiviniemi fiskehamn Kiviniementie 254 Uleåborg 65.11270N 25.32300E
28) Riutunkari fiskehamn Hailuodontie 1378 Uleåborg 65.00750N 25.20200E
29) Marjaniemi fiskehamn Marjaniementie 800 Karlö 65.04100N 24.56050E
30) Vatunki fiskehamn Pohjoisrannantie 791 Ijo 65.55200N 25.11400E
31) Ajos fiskehamn Kalasatamankatu 129 Kemi 65.67450N 24.51500E

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.