717/2019

Helsingfors den 28 maj 2019

Miljöministeriets förordning om ändring av 2 § i och bilaga 51 till miljöministeriets förordning om inrättande av naturskyddsområden i landskapet Egentliga Finland

I enlighet med miljöministeriets beslut

ändras i miljöministeriets förordning om inrättande av naturskyddsområden i landskapet Egentliga Finland (215/2014) 2 § 51 punkten och bilaga 51 till förordningen som följer:

2 §
Läge och gränser

Naturskyddsområden är följande statsägda områden, vilkas gränser har märkts ut med en röd linje på de kartor som utgör bilagor:


51) Kolkanaukko naturskyddsområde, vars areal är cirka 89,8 hektar (bilaga 51) i Tövsala kommun,Denna förordning träder i kraft den 10 juni 2019.

Helsingfors den 28 maj 2019

Bostads-, energi- och miljöminister
Kimmo Tiilikainen

Lagstiftningsråd
Heikki Korpelainen

Kartbilaga: MMf om inrättande av naturskyddsområden i landskapet Egentliga Finland, bilaga 51

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.