716/2019

Helsingfors den 24 maj 2019

Undervisnings- och kulturministeriets förordning om ändring av 3 § i undervisnings- och kulturministeriets förordning om Utbildningsstyrelsens avgiftsbelagda prestationer

I enlighet med undervisnings- och kulturministeriets beslut

ändras i undervisnings- och kulturministeriets förordning om Utbildningsstyrelsens avgiftsbelagda prestationer (1136/2018) 3 § som följer:

3 §

Studentexamensnämnden tar ut en fast offentligrättslig avgift för följande prestationer i enlighet med 20 § i lagen om studentexamen (502/2019)

1) studentexamensprov, bedömning av prestationerna, studentexamensbetyg samt separata betyg över godkända prov. En fast grundavgift på 14 euro per examinand för deltagande i studentexamen och en fast deltagaravgift på 28 euro för varje prov. Grundavgift för deltagande i studentexamen tas ut vid varje examenstillfälle.

2) för behandling av begäran om omprövning som gäller bedömning av en provprestation tas en avgift om 50 euro ut. Ett verifikat över att avgiften betalts ska uppvisas i samband med ansökan. Avgiften återbetalas till den betalande om behandlingen av begäran om omprövning leder till att poängtalet eller vitsordet höjs.


Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2019.

Helsingfors den 24 maj 2019

Undervisningsminister
Sanni Grahn-Laasonen

Regeringsråd
Matti Sillanmäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.