706/2019

Helsingfors den 29 maj 2019

Statsrådets förordning om ramavtalet om ett vittomspännande partnerskap och samarbete mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Indonesien, å andra sidan

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet om ett vittomspännande partnerskap och samarbete mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Indonesien, å andra sidan (513/2012):

1 §

Det i Jakarta den 9 november 2009 mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Indonesien, å andra sidan ingångna ramavtalet om ett vittomspännande partnerskap och samarbete är i kraft från den 1 maj 2014 enligt vad som har avtalats.

Ramavtalet har godkänts av riksdagen den 19 juni 2012 och av republikens president den 14 september 2012. Generalsekretariatet för Europeiska unionens råd har underrättats om godkännandet den 22 oktober 2012.

2 §

De bestämmelser i avtalet som inte tillhör till området för lagstiftningen ska gälla som förordning.

3 §

Lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen i avtalet om ett vittomspännande partnerskap mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Indonesien, å andra sidan (513/2012), träder i kraft den 29 maj 2019.

4 §

Denna förordning träder i kraft den 29 maj 2019.

(Fördragstexten är publicerad i Finlands författningssamlings fördragsserie nr 29/2019)

Helsingfors den 29 maj 2019

Utrikesminister
Timo Soini

Ambassadråd
Sami Leino

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.