702/2019

Helsingfors den 23 maj 2019

Beslut om ändring av 2 § i Tullens arbetsordning

I enlighet med beslut av Tullens generaldirektör

ändras 2 § 3 mom. i Tullens arbetsordning (157/2018) som följer:

2 §
Tullens enheter och tullkontor

Tullkontor som inte befinner sig vid rikets landgräns är tullkontoren i Kotka, Mariehamn, Eckerö och Långnäs samt Flygtullen.


Detta beslut träder i kraft den 1 juni 2019.

Helsingfors den 23 maj 2019

Generaldirektör
Hannu Mäkinen

Chefsjurist
Antti Hästbacka

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.