654/2019

Helsingfors den 10 maj 2019

Lag om ändring av 4 a § i punktskattelagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i punktskattelagen (182/2010) 4 a § 3 mom., sådant det lyder i lag 1178/2016, som följer:

4 a §
Utbyte av information mellan Tullen och Skatteförvaltningen

Bestämmelser om Tullens rätt att få uppgifter ur Skatteförvaltningens datasystem finns i 16 § 1 mom. 2 punkten i lagen om behandling av personuppgifter inom Tullen (650/2019).Denna lag träder i kraft den 1 juni 2019.

RP 259/2018
FvUB 41/2018
RSv 321/2018
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 (32016R0679); EUT L 119, 4.5.2016, s. 1

Helsingfors den 10 maj 2019

Republikens President
Sauli Niinistö

Finansminister
Petteri Orpo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.