652/2019

Helsingfors den 10 maj 2019

Lag om ändring av 12 § i lagen om Enheten för utredning av grå ekonomi

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om Enheten för utredning av grå ekonomi (1207/2010) 12 § 2 mom., sådant det lyder i lag 645/2015, som följer:

12 §
Behandling av personuppgifter och rätt till insyn

En registrerad har dock inte rätt till insyn i de uppgifter som avses i 42 § i lagen om behandling av personuppgifter i polisens verksamhet (616/2019), i 51 § i lagen om behandling av personuppgifter vid Gränsbevakningsväsendet (639/2019) eller i 36 § i lagen om behandling av personuppgifter inom Tullen (650/2019).Denna lag träder i kraft den 1 juni 2019.

RP 259/2018
FvUB 41/2018
RSv 321/2018
Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/680 (32016L0680); EUT L 119, 4.5.2016, s. 89

Helsingfors den 10 maj 2019

Republikens President
Sauli Niinistö

Finansminister
Petteri Orpo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.