614/2019

Helsingfors den 9 maj 2019

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om värdena för hotade fiskar och fiskar på tillbakagång

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av 119  § 2 mom. i lagen om fiske (379/2015), sådant det lyder i lag 427/2019:

1 §

Fastställda enheter för de arter som nämns i 119 § 1 mom. i lagen om fiske (379/2015) och värdena för dem är:

1) östersjölax i havet och insjövatten 3 470 euro,

2) östersjölax med bortklippt fettfena i havet och insjövatten 170 euro,

3) ishavslax i insjövatten 3 480 euro,

4) insjölax i de på kartorna i bilaga 1 och 2 utmärkta Vuoksens och Hiitolanjokis vattendrag 7 510 euro,

5) insjölax med bortklippt fettfena i de på kartorna i bilaga 1 och 2 utmärkta Vuoksens och Hiitolanjokis vattendrag 1 750 euro,

6) insjölax annanstans än i de på kartorna i bilaga 1 och 2 utmärkta Vuoksens och Hiitolanjokis vattendrag 280 euro,

7) ål 3 510 euro,

8) nejonöga 100 euro,

9) öring i havet och i en älv som mynnar ut i havet 3 260 euro,

10) öring med bortklippt fettfena i havet och i en älv som mynnar ut i havet 390 euro,

11) öring i insjövatten söder om breddgraden 67 grader nordlig bredd 2 440 euro,

12) öring med bortklippt fettfena i insjövatten söder om breddgraden 67 grader nordlig bredd 260 euro,

13) öring i insjövatten norr om breddgraden 67 grader nordlig bredd 410 euro,

14) öring med bortklippt fettfena i insjövatten norr om breddgraden 67 grader nordlig bredd 80 euro,

15) öring i en bäck eller tjärn som saknar vandringsförbindelse med havet eller en sjö 230 euro,

16) harr i havet 1 360 euro,

17) harr i insjövatten söder om breddgraden 67 grader nordlig bredd 300 euro,

18) harr i insjövatten norr om breddgraden 67 grader nordlig bredd 100 euro,

19) röding i Kuolimo och Saimen i det på kartan i bilaga 3 utmärkta området mellan Puumalansalmi och Vuoksenniska 5 100 euro,

20) röding på andra ställen i de på kartan i bilaga 3 utmärkta Vuoksens vattendrag än det område som avses i 19 punkten 960 euro,

21) röding i Enare träsk 240 euro,

22) flodkräfta 50 euro,

23) sik i en älv eller bäck som mynnar ut i havet 460 euro.

2 §

Värdet för en fisk som är under 25 centimeter lång är tio procent av det värde som i 1 § föreskrivs för en motsvarande i den paragrafen fastställd enhet.

I fråga om nejonöga och flodkräfta tillämpas dock på alla individer det värde som föreskrivs i 1 §.

3 §

Denna förordning träder i kraft den 17 maj 2019.

Helsingfors den 9 maj 2019

Jord- och skogsbruksminister
Jari Leppä

Specialsakkunnig
Sanna Koljonen

Bilagor: JSf om värdena för hotade fiskar och fiskar på tillbakagång

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.