591/2019

Helsingfors den 26 april 2019

Lag om ändring av lagen om försvarsmakten

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till lagen om försvarsmakten (551/2007) en ny 8 a § som följer:

8 a §
Militär underrättelseverksamhet

Bestämmelser om Försvarsmaktens underrättelseverksamhet finns i lagen om militär underrättelseverksamhet (590/2019).


Denna lag träder i kraft den 1 juni 2019.

RP 203/2017
FsUB 9/2018
RSv 290/2018

Helsingfors den 26 april 2019

Republikens President
Sauli Niinistö

Försvarsminister
Jussi Niinistö

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.