563/2019

Helsingfors den 26 april 2019

Lag om upphävande av 14 g § 3 mom. i lagen om utkomststöd

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §

Genom denna lag upphävs 14 g § 3 mom. i lagen om utkomststöd (1412/1997), sådant det lyder i lag 815/2015.

2 §

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2019.

RP 159/2017
ShUB 37/2018
RSv 303/2018

Helsingfors den 26 april 2019

Republikens President
Sauli Niinistö

Familje- och omsorgsminister
Annika Saarikko

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.