525/2019

Helsingfors den 12 april 2019

Lag om ändring av lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ (768/2016) en ny 51 a § som följer:

8 kap.

Påförande av skatt och rättelse av beslut

51 a §
Särskilda bestämmelser om utbetalare av dividend och registrerade förvarare

Om Skatteförvaltningen med stöd av 10 c § i lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst redan har påfört dividendutbetalaren skatt, avlyfts skatten på tjänstens vägnar, om en registrerade förvarare har betalat den källskatt som ska betalas på dividenden eller om grunderna för påförande av skatt inte längre föreligger.

Om en utbetalare av dividend som är skyldig att verkställa förskottsinnehållning har låtit bli att verkställa förskottsinnehållning enligt 4 a § i lagen om förskottsuppbörd men källskatt har tagits ut på dividenden, ska beloppet av den uttagna källskatten avdras från det skattebelopp som påförts den utbetalare av dividend som är skyldig att verkställa förskottsinnehållning och den registrerade förvararen. Motsvarande förfarande ska tillämpas även i en situation där den som är skyldig att ta ut källskatt har låtit bli att ta ut källskatt men förskottsinnehållning har verkställts på dividenderna.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2021.

RP 282/2018
FiUB 38/2018
RSv 301/2018

Helsingfors den 12 april 2019

Republikens President
Sauli Niinistö

Finansminister
Petteri Orpo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.