479/2019

Helsingfors den 11 april 2019

Statsrådets förordning om ändring av 2 § i statsrådets förordning om kommunikationsministeriet

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om kommunikationsministeriet (405/2003) 2 §, sådan den lyder i förordning 1178/2018, som följer:

2 §
Ämbetsverk, inrättningar, bolag och organ som hör till ministeriets ansvarsområde

Till ministeriets ansvarsområde hör:

1) Meteorologiska institutet;

2) Transport- och kommunikationsverket;

3) Trafikledsverket;

4) Cinia Ab;

5) Nordiska Järnvägar Ab;

6) Traffic Management Finland Ab och

7) Trafikskyddet.


Denna förordning träder i kraft den 15 april 2019.

Helsingfors den 11 april 2019

Kommunikationsminister
Anne Berner

Regeringsråd
Rita Linna

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.