465/2019

Helsingfors den 4 april 2019

Undervisnings- och kulturministeriets förordning om beräkningsgrunderna för vissa kostnader för skolresor

I enlighet med undervisnings- och kulturministeriets beslut föreskrivs med stöd av 4 § 5 mom. i lagen om stöd för skolresor (48/1997), sådant det lyder i lag 422/2015:

1 §
Tillämpningsområde

Stödet för skolresor räknas ut på grundval av de kalkylerade kostnader som anges i bilagan när stödet grundar sig på sådana resekostnader som avses i 4 § 2–4 mom. i lagen om stöd för skolresor (48/1997).

2 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2019.

Genom denna förordning upphävs den av undervisnings- och kulturministeriet utfärdade förordningen om beräkningsgrunderna för vissa kostnader för skolresor (544/2015) jämte bilaga.

Helsingfors den 4 april 2019

Europa-, kultur-, och idrottsminister
Sampo Terho

Konsultativ tjänsteman
Virpi Hiltunen

Bilaga I

Skolresans längd högst (km) / Kalkylerad kostnad för skolresan i en riktning (euro)

6 2,27
9 2,48
12 2,81
16 3,10
20 3,63
25 4,20
30 4,88
35 5,51
40 6,08
45 6,64
50 7,17
60 8,40
70 9,56
80 10,65
90 11,67
100 12,62

För varje hel färdsträcka om tio kilometer med vilken skolresan i en riktning överskrider 100 kilometer är den kalkylerade kostnaden för skolresan 0,95 euro.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.