452/2019

Helsingfors den 4 april 2019

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om ersättning för ekologisk produktion

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om ersättning för ekologisk produktion (237/2015) 6 §, 24 § 1 mom. och bilaga 2, av dem 24 § 1 mom. sådant det lyder i förordning 709/2015 och bilaga 2 sådan den lyder i förordning 131/2016, som följer:

6 §
Behovsprövad möjlighet till ersättning

Arealer som inte berättigar till ersättning och som avses i 5 § 1–4 mom. i statsrådets förordning om miljöersättning får med beaktande av anslagen i statsbudgeten på det sätt som avses i 5 § fogas till en förbindelse om ekologisk produktion under det andra, tredje, fjärde och femte förbindelseåret.

24 §
Betalning av ersättning för ekologisk produktion

Ersättning för ekologisk produktion kan betalas för ersättningsberättigande arealer som ingår i en förbindelse om ekologisk produktion och som uppges i stödansökan för året i fråga på det sätt som Livsmedelsverkets bestämt och som är i jordbrukarens besittning senast den 17 juni det året. Ersättning för ekologisk produktion betalas inte för åkerareal där det odlas rörflens i energiproduktionssyfte. Om en gård har ingått en förbindelse om ekologisk produktion enbart för grönsaksodling på friland, betalas ersättning för ekologisk produktion årligen enligt den gröda som odlas.Denna förordning träder i kraft den 9 april 2019.

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1305/2013 (32013R1305); EUT L 347, 20.12.2013, s. 487
Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 807/2014 (32014R0807); EUT L 227, 31.7.2014, s. 1

Helsingfors den 4 april 2019

Jord- och skogsbruksminister
Jari Leppä

Konsultativ tjänsteman
Suvi Ruuska

Bilaga 2

Avsalugrödor

Höstvete, hösthavre, vårvete, durumvete, höstspeltvete, vårspeltvete, rågvete, vårråg, höstråg, foderkorn, maltkorn, höstkorn, havre, blandade grödor (spannmål), blandade grödor (spannmål och oljeväxter), bovete, hirs, quinoa, majs, sockermajs, övriga spannmål, matärt, foderärt, blandade grödor (proteingrödor och oljeväxter), blandade grödor (proteingrödor och spannmål), bondböna, sojaböna, blålupin, matpotatis, matindustripotatis, stärkelsepotatis, tidig potatis, utsädespotatis, sockerbeta, tobak, fibernässla, oljedådra (Camelina, dådra), vårrybs, höstrybs, vårraps, höstraps, solros, blandade grödor (oljeväxter), humle, fiberhampa, oljehampa, oljelin, spånadslin, frökryddor och medicinalväxter, groblad, kummin, senap, medicinalvide, rödklint (för energiproduktion), trädgårdsärt, buskböna, vitkål (huvudkål), kinakål, blomkål, morot, kålrot, rova, rädisa, rotselleri, palsternacka, sticklök, purjo, frilandsgurka, pumpa, spenat, sallat (släkten Lactuca), rabarber, rödbeta, gulbeta, matlök (inkluderar rödlök och jättelök), rödkål, savojkål (kruskål), brysselkål, broccoli, kålrabbi, bladselleri, zucchini, cicoria (släkten Cichorium), fänkål, grönkål, dill, persilja, vitlök, melon, nyzeeländsk spenat, pepparrot, jordärtskocka, mangold, kronärtskocka, koriander, övriga grönsaker, sparris, äpple, rönnbär (för bärproduktion), päron, övriga frukter, plommon, havtorn, körsbär, vindruva, svarta vinbär, röda vinbär, vita vinbär, krusbär, hallon och åkerbärshallon, jordgubbe, åkerbär, buskblåbär, bäraronia, saskatoon (bärhäggmispel), övriga bärväxter, prydnadsväxter (under eller över 5-åriga), snittgrönt och barrväxter till snitt (under eller över 5-åriga), plantskolor (under eller över 5-åriga, bär-, frukt- och prydnadsväxter), örtväxter (under eller över 5-åriga), honungsfacelia, linser och växter för honungsproduktion. Övervakad produktion av följande fröväxter: klöver, engelskt rajgräs, italienskt rajgräs, rörsvingel, timotej, ängssvingel.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.