446/2019

Helsingfors den 29 mars 2019

Lag om ändring av 24 a § i gentekniklagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i gentekniklagen (377/1995) 24 a §, sådan den lyder i lag 847/2004, som följer:

24 a §
Produkter som saknar tillstånd

Tillsynsmyndigheterna eller gentekniknämnden ska vidta åtgärder för att förhindra att en genetiskt modifierad produkt släpps ut på marknaden utan att tillstånd har getts, oberoende av vad som föreskrivs i lagen om begränsning av odling av genetiskt modifierade organismer (445/2019). Samtidigt ska vid behov avhjälpande åtgärder vidtas för att hindra negativa effekter. Gentekniknämnden ska informera allmänheten och Europeiska kommissionen och Europeiska unionens övriga medlemsstater om saken.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

RP 114/2018
JsUB 23/2018
RSv 248/2018

Helsingfors den 29 mars 2019

Republikens President
Sauli Niinistö

Jord- och skogsbruksminister
Jari Leppä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.