435/2019

Helsingfors den 29 mars 2019

Lag om ändring av 7 § i lagen om sammankomster

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om sammankomster (530/1999) 7 § 1 mom. som följer:

7 §
Anmälningsskyldighet

Senast 24 timmar innan en allmän sammankomst ordnas utomhus på allmän plats ska arrangören lämna en muntlig eller skriftlig anmälan om sammankomsten till polisen på den ort där sammankomsten ordnas. Även en anmälan som lämnas senare kan anses giltig, om sammankomsten inte medför oskälig olägenhet för allmän ordning.Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2019.

RP 302/2018
GrUB 14/2018
RSv 285/2018

Helsingfors den 29 mars 2019

Republikens President
Sauli Niinistö

Justitieminister
Antti Häkkänen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.