430/2019

Helsingfors den 27 mars 2019

Arbets- och näringsministeriets förordning om förlängning av tidsfristen för ansökan om utsläppsrätter som tilldelas gratis till befintliga anläggningar i utsläppshandeln för perioden 2021–2025

I enlighet med arbets- och näringsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 35 e § 4 mom. i lagen om utsläppshandel (311/2011):

1 §

I 35 e § 1 mom. i lagen om utsläppshandel avsedda ansökningar om utsläppsrätter som tilldelas gratis till befintliga anläggningar i utsläppshandeln för perioden 2021–2025 ska lämnas in till utsläppshandelsmyndigheten senast den 31 maj 2019.

2 §

Denna förordning träder i kraft den 2 april 2019.

Helsingfors den 27 mars 2019

Bostads-, energi- och miljöminister
Kimmo Tiilikainen

Specialsakkunnig
Mikko Paloneva

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.