422/2019

Helsingfors den 29 mars 2019

Lag om ändring av 3 § i lagen om betalning av fronttillägg utomlands

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om betalning av fronttillägg utomlands (988/1988) 3 § 1 mom., sådant det lyder i lag 985/2017, som följer:

3 §

Fronttillägget är 484,08 euro om året.Denna lag träder i kraft den 1 april 2019.

RP 322/2018
ShUB 34/2018
RSv 264/2018

Helsingfors den 29 mars 2019

Republikens President
Sauli Niinistö

Social- och hälsovårdsminister
Pirkko Mattila

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.