414/2019

Helsingfors den 28 mars 2019

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om finansministeriet

I enlighet med statsrådets beslut

upphävs i statsrådets förordning om finansministeriet (610/2003) 5 § 8 punkten, sådan den lyder i förordning 837/2015,

ändras 5 § 7 punkten, sådan den lyder i förordning 837/2015, samt

fogas till 1 §, sådan den lyder i förordningarna 1131/2011, 1550/2011, 430/2012, 849/2014 och 1333/2015, en ny 21 a-punkt som följer:

1 §
Ministeriets uppgifter

Finansministeriets uppgifter är:


21 a) förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism,


5 §
Tjänstemännens behörighetskrav

Behörighetskrav är


7) för regeringssekreterare vad som föreskrivs i 43 § 4 punkten i reglementet för statsrådet (262/2003).


Denna förordning träder i kraft den 1 april 2019. Tjänster och tjänsteförhållanden för viss tid som före ikraftträdandet av denna förordning förklarats vakanta tillsätts med iakttagande av de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

Helsingfors den 28 mars 2019

Finansminister
Petteri Orpo

Konsultativ tjänsteman
Karri Safo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.