410/2019

Helsingfors den 29 mars 2019

Lag om ändring av 12 § i lagen om utländska betalningsinstituts verksamhet i Finland

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om utländska betalningsinstituts verksamhet i Finland (298/2010) 12 §, sådan den lyder i lag 1058/2016, som följer:

12 §
Marknadsföring och avtalsvillkor samt andra förfaranden

På utländska betalningsinstituts filialer och på utländska betalningsinstitut som annars i Finland tillhandahåller betaltjänster ska 9 a, 32–36, 36 a, 39 a och 41 c § i lagen om betalningsinstitut tillämpas, om inte något annat föreskrivs någon annanstans i lag.


Denna lag träder i kraft den 1 april 2019.

RP 100/2018
EkUB 42/2018
RSv 294/2018

Helsingfors den 29 mars 2019

Republikens President
Sauli Niinistö

Finansminister
Petteri Orpo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.