409/2019

Helsingfors den 29 mars 2019

Lag om ändring av sparbankslagen

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till sparbankslagen (1502/2001) en ny 41 b § som följer:

2 kap.

Eget kapital

41 b §

En sparbank är inte skyldig att lösa in grundfondsandelen i fall som avses i 74, 87 f eller 89 §.


Denna lag träder i kraft den 1 april 2019.

RP 100/2018
EkUB 42/2018
RSv 294/2018

Helsingfors den 29 mars 2019

Republikens President
Sauli Niinistö

Finansminister
Petteri Orpo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.