395/2019

Helsingfors den 29 mars 2019

Lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av kreditinstitutslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om ändring av kreditinstitutslagen (1199/2014) 7 mom. 2 punkten i ikraftträdandebestämmelsen som följer:


Om insättningsgarantifondens tillgångar inte räcker till för betalning av garanterade insättningar eller för insättningsgarantifondens andra förpliktelser så som föreskrivs i lagen om myndigheten för finansiell stabilitet, ska Verket för finansiell stabilitet


2) ålägga den gamla insättningsgarantifonden att till insättningsgarantifonden överföra tillgångar, om avgifter som avses i 1 punkten inte kan tas ut till tillräckligt belopp, tillräckligt snabbt eller på ett sätt som tryggar stabiliteten,Denna lag träder i kraft den 1 april 2019.

RP 100/2018
EkUB 42/2018
RSv 294/2018

Helsingfors den 29 mars 2019

Republikens President
Sauli Niinistö

Finansminister
Petteri Orpo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.