383/2019

Helsingfors den 29 mars 2019

Lag om ändring av 2 § i lagen om fartygsapotek

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om fartygsapotek (584/2015) 2 § 2 mom. 7 punkten samt

fogas till 2 § 2 mom. nya 8 och 9 punkter som följer:

2 §
Tillämpningsområde

Denna lag tillämpas inte på


7) nöjesfartyg och fritidsbåtar,

8) pråmar,

9) mudderverk som saknar eget framdrivningsmaskineri.


Denna lag träder i kraft den 1 april 2019.

RP 157/2018
KoUB 39/2018
RSv 251/2018

Helsingfors den 29 mars 2019

Republikens President
Sauli Niinistö

Kommunikationsminister
Anne Berner

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.