337/2019

Helsingfors den 15 mars 2019

Lag om ändring av lagen om militär disciplin och brottsbekämpning inom försvarsmakten

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen om militär disciplin och brottsbekämpning inom försvarsmakten (255/2014) 42 och 91 §, 11 kap. samt 133 § 3 och 4 mom., av dem 42 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 348/2018 och 91 § sådan den lyder delvis ändrad i lagarna 653/2015 och 348/2018, samt

fogas till 2 § ett nytt 2 mom. som följer:

2 §
Förhållande till annan lagstiftning

Utöver vad som föreskrivs i denna lag, finns det bestämmelser om behandling av personuppgifter i lagen om behandling av personuppgifter inom Försvarsmakten (332/2019).


Denna lag träder i kraft den 1 april 2019.

RP 13/2018
GrUU 52/2018
FsUB 3/2018
RSv 231/2018

Helsingfors den 15 mars 2019

Republikens President
Sauli Niinistö

Försvarsminister
Jussi Niinistö

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.