335/2019

Helsingfors den 15 mars 2019

Lag om ändring av 16 och 17 § i lagen om försvarsmakten

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om försvarsmakten (551/2007) 16 och 17 §, av dem 16 § sådan den lyder delvis ändrad i lagarna 262/2014 och 744/2014, som följer:

16 §
Behandling av personuppgifter

Bestämmelser om behandling av personuppgifter inom Försvarsmakten finns i lagen om behandling av personuppgifter inom Försvarsmakten (332/2019).

17 §
Rätt att få information

Försvarsmakten har rätt att trots sekretessplikten av myndigheter och av sammanslutningar som tillsatts för att sköta ett offentligt uppdrag få de uppgifter och handlingar som är nödvändiga för skötseln av lagstadgade uppdrag, om inte lämnandet av uppgiften eller handlingen till Försvarsmakten eller användningen av uppgifterna som bevis har förbjudits eller begränsats i lag.


Denna lag träder i kraft den 1 april 2019.

RP 13/2018
GrUU 52/2018
FsUB 3/2018
RSv 231/2018

Helsingfors den 15 mars 2019

Republikens President
Sauli Niinistö

Försvarsminister
Jussi Niinistö

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.