334/2019

Helsingfors den 15 mars 2019

Lag om ändring av lagen om militär krishantering

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen om militär krishantering (211/2006) 32 och 33 §, sådana de lyder, 32 § delvis ändrad i lag 1439/2007 och 33 § delvis ändrad i lagarna 1439/2007 och 576/2015,

ändras 31 §, sådan den lyder delvis ändrad i lag 576/2015, samt

fogas till lagen en ny 6 a § som följer:

6 a §
DNA-prov

Försvarsmakten får, med tanke på kommande identifiering av personer som avlidit vid tjänstgöring, utföra sådan kroppsbesiktning som behövs för att ta fram en DNA-profil från en person som hör till eller ska antas till krishanteringspersonalen. En person har rätt att vägra lämna ett DNA-prov.

Bestämmelser om behandlingen av DNA-profiler finns i lagen om behandling av personuppgifter inom Försvarsmakten (332/2019).

31 §
Behandling av personuppgifter

Bestämmelser om behandling av krishanteringspersonalens personuppgifter finns i lagen om behandling av personuppgifter inom Försvarsmakten.


Denna lag träder i kraft den 1 april 2019.

RP 13/2018
GrUU 52/2018
FsUB 3/2018
RSv 231/2018

Helsingfors den 15 mars 2019

Republikens President
Sauli Niinistö

Försvarsminister
Jussi Niinistö

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.