313/2019

Helsingfors den 15 mars 2019

Lag om ändring av 5 § i lagen om undanröjande av internationell dubbelbeskattning

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till 5 § i lagen om undanröjande av internationell dubbelbeskattning (1552/1995), sådan paragrafen lyder i lag 1360/2009, ett nytt 3 mom. som följer:

5 §
Oanvänd avräkning av utländsk skatt

Oanvänd avräkning av utländsk skatt som ska avräknas från skatter på inkomst i förvärvskällan för annan verksamhet vid beskattningen av ett i 1 § 2 mom. i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet (360/1968) avsett samfund avräknas från skatter på inkomst som hänförs till näringsförvärvskällan med iakttagande av bestämmelserna i 1 mom. i denna paragraf om tidpunkten för avräkningen och avräkningsordningen.


Denna lag träder i kraft den 1 juli 2019.

Lagen tillämpas första gången vid beskattningen för skatteåret 2020.

RP 257/2018
FiUB 29/2018
RSv 222/2018

Helsingfors den 15 mars 2019

Republikens President
Sauli Niinistö

Finansminister
Petteri Orpo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.