312/2019

Helsingfors den 15 mars 2019

Lag om ändring av 1 § i lagen om bostadshusreservering vid beskattningen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om bostadshusreservering vid beskattningen (846/1986) 1 § 2 mom., sådant det lyder i lag 1096/2004, som följer:

1 §
Bostadshusreservering

Ett samfund får dra av en bostadshusreservering endast från annan inkomst än inkomst av näringsverksamhet som avses i 1 § 1 mom. i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet (360/1968) eller inkomst av jordbruk. Ett sådant samfund vars huvudsakliga verksamhet grundar sig på ägande och besittning av en fastighet eller på hyresverksamhet som grundar sig på ägande av en fastighet får dra av en bostadshusreservering även från inkomst av näringsverksamhet som avses i 1 § 1 mom. i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet, om samfundet har för nybyggnad, ombyggnad eller anskaffning av bostäder lån eller räntestöd med stöd av någon av följande lagar:

1) aravalagen (1189/1993),

2) den lag som nämns i 2 § 1 mom. 1 punkten i aravabegränsningslagen (1190/1993),

3) lagen om räntestöd för hyresbostadslån och bostadsrättshuslån (604/2001),

4) lagen om räntestöd för hyresbostadslån (867/1980),

5) lagen om räntestöd för bostadsrättshuslån (1205/1993).


Denna lag träder i kraft den 1 juli 2019.

Lagen tillämpas första gången vid beskattningen för skatteåret 2020.

RP 257/2018
FiUB 29/2018
RSv 222/2018

Helsingfors den 15 mars 2019

Republikens President
Sauli Niinistö

Finansminister
Petteri Orpo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.