310/2019

Helsingfors den 15 mars 2019

Lag om ändring av 2 § i lagen om koncernbidrag vid beskattningen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om koncernbidrag vid beskattningen (825/1986) 2 § som följer:

2 §

Ett aktiebolag eller ett andelslag får ge ett annat aktiebolag eller andelslag koncernbidrag, om lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet (360/1968) tillämpas på beskattningen av såväl givaren som mottagaren. Med koncernbidrag avses annat bidrag än kapitalplacering som inte enligt lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet får avdras från inkomsten.


Denna lag träder i kraft den 1 juli 2019.

Lagen tillämpas första gången vid beskattningen för skatteåret 2020.

RP 257/2018
FiUB 29/2018
RSv 222/2018

Helsingfors den 15 mars 2019

Republikens President
Sauli Niinistö

Finansminister
Petteri Orpo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.