307/2019

Helsingfors den 15 mars 2019

Lag om ändring av lagen om elektronisk kommunikation i myndigheternas verksamhet

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen om elektronisk kommunikation i myndigheternas verksamhet (13/2003) 6 § samt

ändras 5 § som följer:

5 §
Anordnande av elektronisk service

Bestämmelser om anordnande av elektronisk service och om säkerställande av tillgången till elektronisk service finns i lagen om tillhandahållande av digitala tjänster (306/2019).


Denna lag träder i kraft den 1 april 2019. Bestämmelserna i 5 och 6 § som gällde vid ikraftträdandet av denna lag ska tillämpas i sex månader efter ikraftträdandet.

RP 60/2018
FvUB 27/2018
RSv 241/2018
Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/2102; EUT L 327, 2.12.2016, s. 1

Helsingfors den 15 mars 2019

Republikens President
Sauli Niinistö

Kommun- och reformminister
Anu Vehviläinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.