247/2019

Helsingfors den 22 februari 2019

Lag om ändring av 148 § i avfallslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i avfallslagen (646/2011) 148 § 3 mom. som följer:

148 §
Ikraftträdande

De förordningar och beslut av statsrådet och miljöministeriet som utfärdats med stöd av 1993 års avfallslag förblir i kraft till den del de inte strider mot denna lag, till dess att något annat föreskrivs med stöd av denna lag.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

RP 247/2018
MiUB 19/2018
RSv 233/2018

Helsingfors den 22 februari 2019

Republikens President
Sauli Niinistö

Bostads-, energi- och miljöminister
Kimmo Tiilikainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.