233/2019

Helsingfors den 22 februari 2019

Lag om ändring av 8 § i lagen om sättande i kraft och tillämpning av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet med Norge om fisket i Tana älvs vattendrag

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om sättande i kraft och tillämpning av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet med Norge om fisket i Tana älvs vattendrag (176/2017) 8 § 1 mom. som följer:

8 §
Ordnandet av försäljningen av fisketillstånd

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Lappland svarar för ordnandet av försäljningen av fisketillstånd enligt artikel 10 i avtalet. Från och med den 1 januari 2021 svarar det i området behöriga fiskeriområdet för ordnandet av försäljningen av fisketillstånd.Denna lag träder i kraft den 1 mars 2019.

RP 287/2018
JsUB 20/2018
RSv 212/2018

Helsingfors den 22 februari 2019

Republikens President
Sauli Niinistö

Jord- och skogsbruksminister
Jari Leppä

Bilaga: Översätting till nordsamiska

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.