231/2019

Helsingfors den 22 februari 2019

Lag om den multilaterala konventionen för att genomföra skatteavtalsrelaterade åtgärder för att motverka skattebaserosion och flyttning av vinster

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §

De bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i den i Paris den 24 november 2016 ingångna multilaterala konventionen för att genomföra skatteavtalsrelaterade åtgärder för att motverka skattebaserosion och flyttning av vinster ska gälla som lag sådana Finland har förbundit sig till dem.

2 §

Bestämmelser om sättande i kraft av de bestämmelser i konventionen som inte hör till området för lagstiftningen utfärdas genom förordning av statsrådet.

3 §

Bestämmelser om ikraftträdandet av denna lag utfärdas genom förordning av statsrådet.

Genom meddelanden av finansministeriet som publiceras i Finlands författningssamlings fördragsserie informeras det om

1) konventionens ikraftträdande beträffande en sådan part i konventionen med vilken Finland har ett i artikel 2 stycke 1 punkt a i konventionen avsett skatteavtal som omfattas,

2) en invändning enligt artikel 28 stycke 2 punkt b som gjorts av en part i konventionen mot en reservation som gjorts av Finland,

3) sådant återkallande av reservation eller ersättande av en reservation enligt artikel 28 stycke 9 som gjorts av en part i konventionen, om detta påverkar ett mellan Finland och en part i konventionen ingånget och i artikel 2 stycke 1 punkt a i konvention avsett skatteavtal som omfattas, och

4) en tilläggsnotifikation enligt artikel 29 stycke 6 som gjorts av en part i konventionen, om den påverkar ett mellan Finland och en part i konventionen ingånget och i artikel 2 stycke 1 punkt a i konvention avsett skatteavtal som omfattas.

RP 307/2018
FiUB 31/2018
RSv 244/2018

Helsingfors den 22 februari 2019

Republikens President
Sauli Niinistö

Finansminister
Petteri Orpo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.