222/2019

Helsingfors den 22 februari 2019

Lag om ändring av 2 och 18 § i lagen om tillsyn över finans- och försäkringskonglomerat

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om tillsyn över finans- och försäkringskonglomerat (699/2004) 2 § 1 mom. 3 punkten och 18 § c-punkten som följer:

2 §
Definitioner

I denna lag avses med


3) fondbolag fondbolag som avses i lagen om placeringsfonder (213/2019) och motsvarande utländska fondbolag,


18 §
Beräkning av kapitalbasen och minimibeloppet av kapitalbasen i företag som hör till ett konglomerat

Med kapitalbas och minimibeloppet av kapitalbasen i ett företag som hör till ett konglomerat avses vid tillämpningen av bestämmelserna i detta kapitel


c) den kapitalbas och det minibelopp av kapitalbasen som avses i 3 kap. 1 § i lagen om placeringsfonder, när det är fråga om ett finländskt eller ett annat än i d-punkten avsett utländskt fondbolag,Denna lag träder i kraft den 1 mars 2019.

RP 243/2018
EkUB 27/2018
RSv 221/2018

Helsingfors den 22 februari 2019

Republikens President
Sauli Niinistö

Finansminister
Petteri Orpo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.