207/2019

Helsingfors den 14 februari 2019

Statsrådets förordning om ikraftträdande av lagen om ändring av lagen om vägbefordringsavtal

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av ikraftträdandebestämmelsen i lagen om ändring av lagen om vägbefordringsavtal (1124/2018):

1 §

Lagen om ändring av lagen om vägbefordringsavtal (1124/2018) träder i kraft den 11 april 2019.

2 §

Det i Genève den 20 februari 2008 upprättade tilläggsprotokollet om elektroniska fraktsedlar till 1956 års konvention om fraktavtal vid internationell godsbefordran på väg träder för republiken Finlands del i kraft den 11 april 2019 enligt vad som har avtalats.

Tilläggsprotokollet har godkänts av riksdagen den 11 november 2018 och av republikens president den 14 december 2018. Ratifikationsinstrumentet har deponerats hos Förenta nationernas generalsekreterare den 11 februari 2019.

3 §

Denna förordning träder i kraft den 11 april 2019.

(Fördragstexten är publicerad i Finlands författningssamlings fördragsserie nr 7/2019)

Helsingfors den 14 februari 2019

Kommunikationsminister
Anne Berner

Konsultativ tjänsteman
Tuomas Kaivola

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.