203/2019

Helsingfors den 14 februari 2019

Finansministeriets förordning om den utdelning och det minimibelopp av arbetsgivarprestationer som tillämpas vid redo-visning av de i 5 § i lagen om skatteredovisning avsedda skatter som betalts innan beskattningen har slutförts för skatteåret 2019

I enlighet med finansministeriets beslut föreskrivs med stöd av 5 § i lagen om skatteredovisning (532/1998), sådan den lyder i lag 1129/2017:

1 §

Vid redovisning av till skatteåret 2019 hänförliga förskottsinnehållningar, förskott som betalas vid uppbörden samt kvarskatt som betalts innan beskattningen har slutförts tillämpas bestämmelserna i denna förordning.

2 §

Vid redovisning enligt 5 § i lagen om skatteredovisning för skatteåret 2019 används följande utdelning:

Statsskatter 30,06 %
Kommunalskatt 61,38 %
Kyrkoskatt 2,89 %
Försäkrads sjukförsäkringspremie
– sjukvårdspremie 1,42 %
– dagpenningspremie 4,25 %
3 §

För redovisning enligt 5 § i lagen om skatteredovisning för skatteåret 2019 beräknas kommunernas utdelning så, att debiterad kommunalskatt enligt den verkställda beskattningen för 2017 rättas i enlighet med inkomstskattesatsen för 2019. Den på detta sätt erhållna debiterade kommunalskatt rättas med en koefficient som utgörs av förhållandet mellan invånarantalen för respektive kommun den 1 januari 2019 och den 1 januari 2018. Utdelningen för respektive kommun beräknas som den andel som den sålunda uppskattade kommunalskatten utgör av summan av alla kommuners motsvarande skatter.

Församlingarnas utdelning beräknas så, att från andelen av debiterad kyrkoskatt avskiljs de evangelisk-lutherska församlingarnas sammanlagda andel, den tyska församlingens andel samt respektive ortodoxa församlings andel i en proportion som motsvarar debiteringen vid den senast verkställda beskattningen. Efter detta fastställs de evangelisk-lutherska församlingarnas andelar på motsvarande sätt som kommunernas utdelning, men med tillämpning av förhållandet mellan medlemsantalen för församlingen den 1 januari 2019 och den 1 januari 2018 och kyrkoskatteprocenten för 2019.

4 §

När garantiredovisning enligt 5 a § i lagen om skatteredovisning tillämpas används vid redovisning enligt 5 § i nämnda lag för skatteåret 2019 följande minimibelopp av arbetsgivarprestationer:

Minimibeloppet av förskottsinnehållningar

År Redovisningsmånad Euro
2019 Februari 2 344 298 000
Mars 2 401 675 000
April 2 528 882 000
Maj 2 534 491 000
Juni 2 450 033 000
Juli 2 830 075 000
Augusti 2 541 825 000
September 2 356 189 000
Oktober 2 397 029 000
November 2 355 929 000
December 2 353 247 000
2020 Januari 2 552 276 000

Minimibeloppet av arbetsgivares sjukförsäkringspremie

År Redovisningsmånad Euro
2019 Februari 53 840 000
Mars 54 030 000
April 56 660 000
Maj 57 100 000
Juni 57 910 000
Juli 68 930 000
Augusti 62 240 000
September 57 060 000
Oktober 55 740 000
November 55 750 000
December 55 240 000
2020 Januari 60 740 000
5 §

Denna förordning träder i kraft den 18 februari 2019.

Helsingfors den 14 februari 2019

Finansminister
Petteri Orpo

Specialsakkunnig
Pertti Nieminen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.