182/2019

Helsingfors den 8 februari 2019

Lag om ändring av 12 och 85 a § i mervärdesskattelagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i mervärdesskattelagen (1501/1993) 12 § 1 mom. och 85 a § 1 mom. 10 punkten, av dem 85 a § 1 mom. 10 punkten sådan den lyder i lag 1202/2011, samt

fogas till 85 a § 1 mom., sådant det lyder i lagarna 1202/2011, 492/2012 och 706/2012, en ny 11 punkt som följer:

12 §

Den som bedriver rörelse kan oberoende av vad som föreskrivs i 3–5 §, 45 § 1 mom. 1 och 2 punkten samt 60 § bli skattskyldig på ansökan.


85 a §

För försäljning av följande tjänster samt för försäljning, gemenskapsinterna förvärv, överföring från upplagringsförfarande och import av följande varor ska i skatt betalas 10 procent av skattegrunden:


10) den ersättning enligt 45 § 1 mom. 3–5 punkten som hänför sig till upphovsrätten och som en organisation som företräder innehavarna av upphovsrätten får,

11) honorar eller ersättning som avses i 45 § 1 mom. 1 och 2 punkten för försäljning av framträdanden av utövande konstnärer eller andra offentligt uppträdande eller idrottsmän, när den som bedriver rörelse har ansökt om att bli skattskyldig för denna verksamhet.Denna lag träder i kraft den 1 april 2019.

Lagen tillämpas när skyldigheten att betala skatt uppkommer efter ikraftträdandet av lagen.

RP 258/2018
FiUB 27/2018
RSv 202/2018

Helsingfors den 8 februari 2019

Republikens President
Sauli Niinistö

Finansminister
Petteri Orpo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.