162/2019

Helsingfors den 7 februari 2019

Statsrådets förordning om godtagbara handlingar för fastställande av identiteten i moderskapsärenden

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 53 § 1 mom. i moderskapslagen (253/2018):

1 §
Godtagbara handlingar för fastställande av identiteten

Följande giltiga handlingar godkänns som identitetsbevis eller annan med detta jämförbar tillförlitlig dokumentation om identiteten enligt 19 § i moderskapslagen (253/2018):

1) pass,

2) i 134 § i utlänningslagen (301/2004) avsett främlingspass som har beviljats av en finsk statlig myndighet,

3) i 135 § i utlänningslagen avsett resedokument för flykting som har beviljats av en finsk statlig myndighet,

4) identitetskort som har beviljats av en behörig myndighet i en medlemsstat i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller en behörig myndighet i San Marino eller Schweiz,

5) körkort som har beviljats av en finsk statlig myndighet efter den 1 oktober 1990.

2 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2019.

Helsingfors den 7 februari 2019

Justitieminister
Antti Häkkänen

Lagstiftningsråd
Salla Silvola

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.