161/2019

Helsingfors den 6 februari 2019

Undervisnings- och kulturministeriets förordning om ändring av undervisnings- och kulturministeriets förordning om grunderna för antagning av studerande inom utbildningar för yrkesinriktade grundexamina

I enlighet med undervisnings- och kulturministeriets beslut

fogas till undervisnings- och kulturministeriets förordning om grunderna för antagning av studerande inom utbildningar för yrkesinriktade grundexamina (699/2017) en ny 12 a § som följer:

12 a §
Antagningspoäng för inträdes- eller lämplighetsprov för en examen eller ett kompetensområde som berörs av särskilda säkerhetskrav

Utbildningsanordnaren får låta bli att anta en sökande till en examen eller ett kompetensområde som avses i 81 § i lagen om yrkesutbildning genom att ge den sökande 0 antagningspoäng för inträdes- eller lämplighetsprovet.

Om en sökande inte antas till en examen eller ett kompetensområde som avses i 1 mom. genom att han eller hon ges 0 antagningspoäng för inträdes- eller lämplighetsprovet, ska utbildningsanordnaren tillsammans med den sökande utreda vilken examen eller utbildning som lämpar sig för honom eller henne att avlägga eller genomgå. Utbildningsanordnaren ska dessutom hänvisa den sökande att söka sig till sådan utbildning som ordnas av någon annan utbildningsanordnare, om utbildningsanordnaren inte själv ordnar lämplig examen eller utbildning. Utbildningsanordnaren ska vid behov hänvisa den sökande till andra ändamålsenliga tjänster.


Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2019.

Denna förordning tillämpas på sådana utbildningar för grundexamina som börjar den 1 augusti 2019 eller därefter. På sådana utbildningar för grundexamina som börjar före den nämnda tidpunkten tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet av denna förordning.

Helsingfors den 6 februari 2019

Undervisningsminister
Sanni Grahn-Laasonen

Regeringssekreterare
Emma Thomasén

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.